Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

Logo del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
Canal de Youtube del Consell Comarcal

Principals acords del Ple del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre del 26 d’octubre de 2004

26 octubre 2004 · Noticies

1. S’ha donat lectura i s’ha aprovat l’acta de la sessió núm. 8/2004, de 30/9/2004.
2. S’ha efectuat l’acte de presa de possessió del nou càrrec de conseller comarcal del Sr. Josep Antoni Papaseit Pallejà en substitució de Josep A. Guiu Rius, tots dos del grup de Convergència i Unió.
3. S’ha aprovat el conveni entre el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre i el Grup de Natura Freixe per a la millora i protecció del medi natural de la Ribera d’Ebre. El grup de natura rebrà 12.000 euros per a la realització d’un estudi.
4. Aprovació de les bases que regeixen la concessió de subvencions als ajuntaments de la comarca destinades a l’arranjament i millora de camins municipals, programa 2004, a executar l’any 2005. Les bases incorporen una partida de 68.972, 15 euros que es destinarà a la millora de la xarxa de camins municipals.
5. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’entitat autònoma del Diari Oficial (EADOP) i de Publicacions i el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre per a la venda de les publicacions de l’EADOP a través del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre. Mitjançant aquest conveni, el Consell Comarcal disposarà d’un punt de venda dels llibres i materials editats pels departaments de la Generalitat.
6. Aprovació inicial per deu vots a favor (ERC i PM) i set en contra (CiU) de l’expedient de modificació 3/2004, del pressupost del Consell Comarcal per al 2004, mitjançant suplement i habilitació finançat pel romanent líquid de tresoreria de l’any 2003. Aquesta modificació afecta partides valorades en 361.015,91 euros.
7. Aprovació de les bases d’ajuts als ajuntaments de la comarca en el marc dels programes d’ajuts a música i plàstica a l’ensenyament primari i secundari obligatoris i d’escoles municipals de música i plàstica, curs 2004/2005. Aquests programes disposen d’un pressupost global de 35.689,99 euros.
8. Aprovació de la integració del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre al Consorci per a l’execució del Pla de dinamització turística de les Terres de l’Ebre.
9. S’han ratificat els decrets de Presidència números 78, 85, 86, 89 i 90/2004. La majoria d’aquests decrets són d’acolliment a diverses subvencions per part del Consell Comarcal.
10. En el punt de control i fiscalització de la resta d’òrgans de Govern s’ha posat a disposició dels consellers els decrets de Presidència del 77 al 91, les resolucions de Gerència del 107 al 113, i l’acta de 9/2004 de la sessió de la Comissió de Govern comarcal.
11. Abans del punt 11 de l’orde del dia, s’aprova la incorporació de dos nous punts pel procediment d’urgència: una moció del grup de CiU sobre els convenis signats entre l’Ajuntament de Móra d’Ebre i l’empresa Tàrraco Eòlica (s’ha rebutjat per 7 vots a favor -CiU- i 9 en contra -ERC i PM-) i la presa de coneixement de la renúncia al càrrec de consller comarcal del Sr. Santiago Campos Piñol.
12. En el punt de control i fiscalització de la resta d’òrgans de Govern, el president ha informat de diverses activitats d’àmbit comarcal que s’han de celebrar a la comarca. En l’apartat de precs i preguntes s’ha debatut sobre diferents qüestions relacionades amb la dinamització econòmica.

Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre | Plaça Sant Roc, 2 | 43740 Móra d'Ebre | 977401851 | consell@riberaebre.org
Amb el suport de: