Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

Logo del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
Canal de Youtube del Consell Comarcal

Principals acords del Ple del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre del 30 de setembre de 2004

30 setembre 2004 · Noticies

El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre ha efectuat avui una reunió ordinària del Ple. Els principals acords han sigut els següents (si no es diu res, per unanimitat):

1. S’ha donat lectura i s’ha aprovat l’acta de la sessió núm. 7/2004, de 26/7/2004.

2. S’ha aprovat l’addenda d’actualització econòmica al conveni formalitzat entre el Departament d’Educació i el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre quant a la gestió dels serveis escolars de transport i menjador, i altres prestacions en matèria d’ensenyament per al curs escolar 2004/2005. En total, el conveni suposa un traspàs d’1.228.317,85 euros del Departament d’Educació al Consell Comarcal per a la prestació dels serveis esmentats a la comarca.

3. S’han aprovat, amb 10 vots a favor (ERC-AM i PM) i 8 abstencions (CiU), els comptes generals comarcals corresponents a l’exercici de 2003.

4. S’han aprovat els convenis entre la Generalitat de Catalunya, mitjançant la Secretaria General de Joventut del Departament de la Presidència, i el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, de suport al Pla comarcal de joventut i als plans locals de joventut, i els convenis entre el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre i els ajuntaments de Flix, Móra d’Ebre, Tivissa i Riba-roja d’Ebre de suport al Pla local de joventut respectiu per a l’any 2004. Aquests convenis suposen el transpàs de 28.750 euros per part de la Secretaria General de Joventut al Consell Comarcal i, alhora, el traspàs de 9.750 euros del Consell Comarcal als ajuntaments esmentats.

5. S’ha aprovat la fixació dels barems aplicables a la concessió d’ajuts directes en matèria de transport a les famílies de l’alumnat amb dret de desplaçament gratuït, en el curs 2004/2005. Aquests ajuts són aplicables als alumnes d’ensenyaments obligatoris que no poden gaudir d’una línia de transport escolar regular fins al seu centre educatiu.

6. S’ha aprovat el conveni de col·laboració entre el Departament de Comerç, Turisme i Consum de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, per a la delegació de competències en matèria de resolució de conflictes de consum, tasques d’inspecció i campanyes de control i per a la coordinació de les actuacions que s’hi deriven.

7. S’han ratificat els decrets de Presidència núm. 56, 57, 63, 67, 68, 69, 70, 72 i 73 de l’any 2004.

8. S’han rebutjat per 8 vots a favor (CiU) i 10 en contra (ERC-AM i PM) dos mocions presentades pel grup polític de Convergència i Unió del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre. La primera, per a la protecció i recuperació del riu Ebre i la petició al govern de la Generalitat del suport imprescindible per al rellançament de la comarca. La segona, de suport a la instal·lació d’una central de cicle combinat a Riba-roja d’Ebre i a la instal·lació de parcs de producció d’energia eòlica en terrenys aptes a tal efecte.

D’altra banda, s’ha aprovat per 10 vots a favor (ERC-AM i PM) i 8 en contra (CiU), una moció presentada per l’equip de govern comarcal (ERC-AM i PM) que insta al govern comarcal a “desenvolupar urgentment un pla d’ordenació comarcal dels recursos eòlics” a la comarca.

9. S’ha aprovat una moció presentada per l’equip de govern (ERC-AM i PM) en relació a la representativitat territorial del Consorci per a la Sostenibilitat de l’Ebre Català (COSEC). La moció reclama a les institucions implicades en el consorci esmentat que augmenti la representativitat de la comarca de la Ribera d’Ebre en els òrgans de govern d’aquest consorci.

10. S’ha ratificat la proposta d’actuació aprovada pel Consell d’Alcaldes de la Ribera d’Ebre, de 23 de setembre, sobre el desenvolupament econòmic i social de la comarca.

11. En el punt de control i fiscalització de la resta d’òrgans de Govern s’ha donat compte dels decrets de Presidència, resolucions de Gerència i actes de les sessions de la Comissió de Govern comarcal efectuats des de la darrera sessió plenària.

12. Finalment s’han efectuat diverses informacions de Presidència i s’ha obert un torn de precs i preguntes

Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre | Plaça Sant Roc, 2 | 43740 Móra d'Ebre | 977401851 | consell@riberaebre.org
Amb el suport de: