Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

Logo del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
Canal de Youtube del Consell Comarcal

El Consell Comarcal donarà bestretes als ajuntaments que subvencionin les millores de regadius

8 juliol 2004 · Noticies

El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre ha aprovat les bases reguladores per a la concessió de bestretes als ajuntaments de la comarca destinades al finançament d’actuacions adreçades al desenvolupament rural dels municipis mitjançant el foment de les obres de millora i implantació de nous recs. S’hi podran acollir tots els ajuntaments de la comarca que decideixin subvencionar comunitats de regants per a millorar infraestructures de rec.

L’ens comarcal destina una dotació econòmica màxima prevista per a la concessió de les bestretes de 60.000 euros. L’import màxim de les bestretes o acomptes que poden sol·licitar els ajuntaments interessats serà l’equivalent al 60% de l’aportació econòmica que efectuï cada consistori a la Comunitat de Regants beneficiària de l’ajut. El termini màxim de devolució de la bestreta per part dels ajuntaments serà de quatre anys, comptador a partir de la data en què es produeixi el pagament efectiu de la bestreta més els interessos legals que puguin meritar l’expressada operació.

Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre | Plaça Sant Roc, 2 | 43740 Móra d'Ebre | 977401851 | consell@riberaebre.org
Amb el suport de: