Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

Logo del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
Canal de Youtube del Consell Comarcal

Principals acords de la sessió extraordinària del Ple del Consell Comarcal

21 maig 2004 · Noticies

El Ple del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre va celebrar sessió plenària extraordinària el dijous 20/5/2004. Es van adoptar els acords següents per unanimitat:

1. Es va donar lectura i es va aprovar l’acta de la sessió núm. 4/2004, de 15/4/2004.

Es va aprovar la primera i única certificació de l’actuació titulada “Adquisició d’equipaments per als serveis municipals de la neteja viària”, presentada per Grau Maquinària i Serveis Logístics, SA, per un import de 248.660,34 euros.

Es va aprovar el conveni per a la formalització del cofinançament del projecte educatiu “Veig, Veig” amb l’Assemblea de Cooperació per a la Pau. Aquest conveni preveu una aportació comarcal de 1.000 euros en concepte de transports d’una exposició i material didàctic.

Es va aprovar el conveni d’adhesió per a la línia de finançament d’inversions d’actuacions incloses al programa FEDER. A través d’aquesta acció, el Consell Comarcal formalitzarà una operació creditícia a un any amb els recursos de la qual es farà front a l’avançament dels diners que han de rebre els ajuntaments beneficiaris de subvencions del programa FEDER, exercici 2002-2003 i posteriors.

Es va aprovar el conveni regulador de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre i una entitat col·laboradora, referent a l’acolliment de persones que han sofert maltractaments domèstics. A través d’aquest conveni s’estableixen les bases per prestar atenció i suport a les víctimes de la violència de gènere a la comarca.

Es van aprovar les Bases que regiran la concessió de bestretes als ajuntaments de la comarca, destinades al finançament d’actuacions adreçades al desenvolupament rural del municipi mitjançant el foment de les obres de millora i implantació de nous recs. A través d’aquest conveni, el Consell Comarcal facilitarà bestretes de fins al 60% de les subvencions que atorguin els ajuntaments de la comarca a les societats de regants per millorar o implantar nous sistemes de regadiu.

Es va aprovar un reconeixement de deutes amb l’empresa PROMICSA, concretament de dos factures per import de 13.576,31 euros per serveis efectuats l’any 2003.

Es van ratificar els decrets de Presidència 26, 28 i 24 de l’any 2004.

Es va efectuar el control i fiscalització de la resta d’òrgans de Govern amb l’aprovació dels decrets de Presidència de la 24 a la 34 de 2004, les resolucions de Gerència de la 37 a la 52 de 2004, i l’acta número de la sessió 4/2004 de la Comissió de Govern Comarcal.

En l’apartat de les informacions de Presidència es va donar compte als consellers de les actuacions que efectua l’empresa Endesa per lluitar contra el musclo zebra i de l’informe tècnic del Consorci per a la Gestió dels Residus Municipals de la Ribera d’Ebre, el Priorat i la Terra Alta al voltant de la situació de la planta de tractament de residus municipals Magrells.

Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre | Plaça Sant Roc, 2 | 43740 Móra d'Ebre | 977401851 | consell@riberaebre.org
Amb el suport de: