Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

Logo del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
Canal de Youtube del Consell Comarcal

16 de març. Reunió extraordinària del Consorci de Residus

15 març 2004 · Noticies

S’ha convocat sessió extraordinària de la Junta de Govern del Consorci per a la Gestió dels Residus Municipals de les Comarques de la Ribera d’Ebre, el Priorat i la Terra Alta per al proper dia dimarts 16/3/2004, a les 18:00 hores.

ORDRE DEL DIA:

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió 3/2003, de 23/10/2003.
2. Presa de coneixement, si s’escau, del nomenament de nous membres de la Junta de Govern per part dels ens consorciats.
3. Examen, estudi i informe del compte general de l’exercici de 2002.
4. Aprovació inicial del pressupost general i de la plantilla orgànica per a l’exercici 2004.
5. Aprovació de la imposició i ordenació de l’Ordenança Fiscal núm. 1 reguladora de la taxa deixalleries comarcals.
6. Aprovació dels nous criteris d’imputació i repartiment, entre els consells comarcals consorciats, dels costos suportats pel Consorci per a la prestació dels serveis de recollida i transport dels residus municipals.
7. Sol·licitud a l’Agència de Residus de Catalunya d’assistència tècnica per a la redacció d’informes corresponents a les necessitats del servei de gestió de residus.
8. Aprovació del contracte de manteniment, assistència tècnica i verificació del sistema de càrregues, d’identificació electrònica de contenidors i de programa informàtic de gestió de pesades.
9. Resolucions de Presidència i de Direcció, i d’altres assumptes d’interès de què es dóna compte a la Junta de Govern
Comunicacions i sol·licituds de consells comarcals consorciats i altres ens.
Altres assumptes.

Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre | Plaça Sant Roc, 2 | 43740 Móra d'Ebre | 977401851 | consell@riberaebre.org
Amb el suport de: