Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

Logo del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
Canal de Youtube del Consell Comarcal

Resum dels acords de la sessió ordinària del Ple del Consell Comarcal de 14 d’octubre de 2003

15 octubre 2003 · Noticies

Ahir, 14 d’octubre, es va celebrar sessió ordinària del Ple del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre. Els principats acords adoptats van ser els següents (si no es diu res, per unanimitat):

1. Es va donar lectura i es va aprovar l’acta de la sessió núm. 8/2003, de 4/9/2003.

2. Es va aprovar l’addenda d’actualització econòmica al conveni formalitzat entre el Departament d’Ensenyament i el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre quant a la gestió dels serveis escolars de transport i menjador, i altres prestacions en matèria d’ensenyament per al curs escolar 2003/2004. A través d’aquesta addenda, el Departament d’Ensenyament transfereix al Consell Comarcal 1.161.405,23 euros per a la gestió del transport escolar obligatori gratuït, el transport no obligatori, el cost del servei del menjador de caràcter preceptiu i gratuït, els ajuts per a alumnes escolaritzats fora del seu municipi en un centre privat concertat determinat i els ajuts per a menjador per a alumnes amb necessitats socioeconòmiques i geogràfiques.

Es van aprovar els convenis de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre i els ajuntaments d’Ascó, Benissanet, Miravet, Garcia, Ginestar, la Torre de l’Espanyol, Móra la Nova, la Palma d’Ebre, Riba-roja d’Ebre, Tivissa i Vinebre per al cofinançament del servei públic comarcal “Servei discrecional consolidat amb reiteració d’itinerari, transport escolar col·lectiu caràcter no gratuït a les línies respectives en el curs 2003/2004, amb efectes retroactius des del primer dia de curs escolar en què s’hagi prestat el servei”.

Es van aprovar de les Bases que regeixen la convocatòria pública per a la concessió d’ajuts econòmics de caràcter individual a les famílies per al pagament de les llars d’infants en el curs 2003-2004, i de les Bases que regeixen la convocatòria pública per a la concessió d’ajuts econòmics de caràcter individual per a l’adquisició de llibres escolars en el curs 2003-2004. A aquests programes es destinen 29.810,20 euros procedents del conveni únic subscrit entre el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre i la Diputació per al present exercici.

5. Es van aprovar les Bases que han de regir la concessió d’ajuts econòmics en matèria de menjador escolar per motius socioeconòmics o geogràfics a les famílies dels alumnes que no tenen dret a la gratuïtat d’aquest servei, en el curs 2003/2004, i les Bases que han de regir la concessió d’ajuts econòmics en matèria de transport escolar a les famílies dels alumnes que no tenen dret a la gratuïtat d’aquest servei, en el curs 2003/2004. A aquests programes es destinen 60.901,48 euros procedents de l’addenda d’actualització econòmica al conveni formalitzat entre el Departament d’Ensenyament i el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre

6. Es van aprovar les Bases d’ajuts als ajuntaments de la comarca en el marc dels programes d’ajuts a música i plàstica a l’ensenyament primari i secundari obligatoris, i d’escoles municipals de música i plàstica, curs 2003/2004, que preveuen una dotació de 29.689,99 euros procedents del conveni únic subscrit entre el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre i la Diputació per al present exercici.

Es van aprovar les Bases que regeixen la concessió de subvencions als ajuntaments de la comarca destinades a l’arranjament i millora de camins municipals, programa 2003, a executar l’any 2004. El Consell Comarcal destinarà 68.972,15 euros procedents del conveni únic subscrit entre el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre i la Diputació per al present exercici.

Es va aprovar per assentiment el nomenament dels representants del Consell Comarcal al Consell Rector de l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre a proposta del grup de CiU, Santiago Campos i Piñol (titular) i Josep-Antoni Guiu Rius (substitut). Aquests consellers ocupen el lloc dels consellers Joan-Antoni Borrell Vives i Antoni F. Pujals Teixidó, respectivament, que van dimitir per poder garantir la presència plural i diversa de les forces polítiques i socials de manera anàloga a la sorgida de les darreres eleccions respectives en l’esmentat Consell Rector.

Es va aprovar per 10 vots a favor (ERC-AM i PM) el nomenament del conseller Joan-Josep Duran Miró com a representant del Consell Comarcal al Consorci per a la Normalització Lingüística.

Es va aprovar per 10 vots a favor (ERC-AM i PM) i 8 en contra (CiU) la separació del Consell Comarcal del Consorci per a la Protecció Integral del Delta de l’Ebre i la petició de dissolució d’aquest consorci.

Es va aprovar el conveni de col·laboració entre el Departament de Governació i Relacions Institucionals i els consells comarcals de l’Alta Ribagorça, la Garrotxa, Osona i la Ribera d’Ebre per a la implantació de l’Extranet de les Administracions Catalanes (EACAT) a la comarca.

Es va aprovar el conveni entre el Centre de Promoció de la Cultura Popular Tradicional Catalana de la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre per a la creació del Servei de Dinamització Cultural i l’Oficina de Premsa de l’Associacionisme. A través d’aquest conveni es despleguen a la comarca un seguit de cursos i activitats del programa Arrels.

Es va aprovar per 10 vots a favor (ERC i PM) i 8 abstencions (CiU) el nomenament del president, Pere Muñoz Hernàndez, com a representant del Consell Comarcal a l’Agrupació per a la Promoció del Port de Tarragona, AIE.

Es va aprovar per 17 vots a favor (ERC-AM, PM i CiU) i una abstenció (CiU) la proposta de presentació de les obres i actuacions al programa Pla únic d’obres i serveis de la Generalitat de Catalunya, període 2004/2007, a través del qual el Consell es vol dotar de l’equipament per a l’arranjament i la millora dels camins rurals de la comarca mitjançant l’adquisició de maquinària i la construcció d’una nau per a garatge de vehicles, amb un pressupost total de 778.244,00 euros. També es va aprovar la proposta d’inclusió al PUOSC del projecte de “Condicionament i equipament de locals i oficines de desenvolupament: gestió i promoció turística, i ampliació dels serveis de noves tecnologies i d’altres serveis delegats pels municipis”, amb un pressupost de 728.851,20 euros.

Es va aprovar la proposta de presentació de les obres i actuacions al programa FEDER, anualitats 2004-2005, per a la inclusió al FEDER del Programa de promoció de l’activitat turística de la comarca; la gestió, coordinació i avaluació del projecte, i el condicionament i equipament de locals i oficines de desenvolupament: gestió i promoció turística, i ampliació dels serveis de noves tecnologies i d’altres serveis delegats pels municipis, per un valor d’1.000.856,20 euros.

Es van ratificar els decrets de Presidència 71/2003, de 19/09/2003, pel qual es proposa el nomenament de representant i substitut al Consell Rector de l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre, i 73/2003, de 30/09/03, pel qual s’aprova el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre i la fundació privada AJEM per a la realització de pràctiques incloses dins del programa de tallers d’ocupació de la Ribera d’Ebre dins dels mesos d’octubre i novembre de 2003..

Es va donar compte al ple dels decrets de Presidència 64/2003 a 88/2003 i resolucions de Gerència 139/2003 a 159/2003.

18. El president va informar els consellers de la presència del Consell Comarcal en diverses fires durant aquest mes d’octubre, d’un escrit adreçat a la Direcció General de Carreteres sol·licitant una entrevista per tractar de les obres que s’efectuen a la C-12 i de l’acte de lliurament de la Sirga d’Or en categoria entitats que tindrà lloc dissabte a Móra d’Ebre. En l’apartat de precs i preguntes es va tractar sobre la realització d’un estudi sobre la temporada turística, la renovació del conveni per al foment industrial amb la nuclear d’Ascó, del problema de l’abocament de runes i dels estudis sobre el PIB i índexs de pobresa a la comarca.

Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre | Plaça Sant Roc, 2 | 43740 Móra d'Ebre | 977401851 | consell@riberaebre.org
Amb el suport de: