Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

Logo del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
Canal de Youtube del Consell Comarcal

Assumptes tractats a la primera reunió del Consell d’Alcaldes de la Ribera d’Ebre

10 octubre 2003 · Noticies

Ahir, 9 d’octubre, va tindre lloc a la seu del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre la primera reunió del Consell d’Alcaldes de la Ribera d’Ebre, un òrgan creat per la Llei 8/2003, de 5 de maig, que modificà l’article 19 de la Llei 6/1987, de 4/4/1987, sobre l’organització comarcal de Catalunya. Es van debatre els punts següents:

El president comarcal va informar els alcaldes sobre les actuacions que es presentaran al programa Pla únic d’obres i serveis de la Generalitat de Catalunya (PUOSC), quadrienni 2004/2007, a través del qual el Consell es vol dotar de l’equipament per a l’arranjament i la millora dels camins rurals de la comarca mitjançant l’adquisició de maquinària i la construcció d’una nau per a garatge de vehicles amb un pressupost total de 778.244,00 euros. També va informar de la proposta d’inclusió al PUOSC del projecte de “Condicionament i equipament de locals i oficines de desenvolupament: gestió i promoció turística, i ampliació dels serveis de noves tecnologies i d’altres serveis delegats pels municipis”, amb un pressupost de 728.851,20 euros.

El president comarcal va informar els alcaldes sobre les actuacions que es realitzaran en el marc del programa FEDER, anualitats 2004 i 2005. En concret, se sol·licitarà la inclusió al FEDER del Programa de promoció de l’activitat turística de la comarca; la gestió, coordinació i avaluació del projecte, i el condicionament i equipament de locals i oficines de desenvolupament: gestió i promoció turística, i ampliació dels serveis de noves tecnologies i d’altres serveis delegats pels municipis, per un valor d’1.000.856,20 euros.

En l’apartat d’informes de Presidència es va donar compte de la situació del finançament de l’Associació per al Desenvolupament Rural de la Ribera d’Ebre (Adribe), de la situació i normativa dels abocaments de runa a la comarca després de l’entrada en servei de l’abocador de Vinebre, i dels problemes que genera a alguns municipis de la comarca el tall prolongat de l’Eix de l’Ebre a causa de les obres de millora del tram entre Garcia i Ascó.

El Consell d’Alcaldes és un òrgan integrat pels alcaldes dels municipis de la comarca i és convocat pel president del Consell Comarcal per informar de les propostes que siguin d’interès per als municipis abans de sotmetre-les a l’aprovació del Ple del Consell Comarcal. El Consell d’Alcaldes es reunirà ordinàriament un cop cada tres mesos, segons es va determinar en l’acord plenari del Consell Comarcal de data 4/9/2003.

Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre | Plaça Sant Roc, 2 | 43740 Móra d'Ebre | 977401851 | consell@riberaebre.org
Amb el suport de: