Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

Logo del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
Canal de Youtube del Consell Comarcal

Convocatòria de sessió extraordinària del Ple del Consell Comarcal

3 setembre 2003 · Noticies

El president del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, Pere Muñoz i Hernández, ha convocat sessió extraordinària del Ple del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre per al proper dijous 4/9/2003, a les 19:00 hores, amb l’ordre del dia següent:

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior, 7/2003, de 2/08/2003, constitutiva.
2. Coneixement de les resolucions de la Presidència en matèria de nomenaments de vicepresidents, de membres de la Comissió de Govern, i establiment del cartipàs comarcal de govern.
3. Fixació de la periodicitat de les sessions plenàries.
4. Delegació de facultats i fixació de la periodicitat de les sessions ordinàries de la Comissió de Govern.
5. Presa de coneixement de la constitució dels grups polítics del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre.
6. Presa de coneixement i establiment de les normes de funcionament del Consell d’Alcaldes de la comarca.
7. Nomenament de membres de la Comissió Especial de Comptes.
8. Nomenament de gerent.
9. Fixació de retribucions i d’indemnitzacions per assistències i especial dedicació.
10. Nomenament dels representants del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre a la Junta de Govern del Consorci per a la Gestió dels Residus Municipals de les Comarques de la Ribera d’Ebre, el Priorat i la Terra Alta.
11. Nomenament dels representants del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre al Consell de Govern del Consorci Intercomarcal d’Iniciatives Socioeconòmiques.
12. Nomenament d’un representant del Consell Comarcal al Patronat del Castell de Miravet.
13. Nomenament de representants del Consell Comarcal al Consell Esportiu de la Ribera d’Ebre.
14. Nomenament de membres del Consell Consultiu de la Gent Gran de la Ribera d’Ebre.
15. Nomenament de representants del Consell Comarcal a l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre.
16. Nomenament de representant del Consell Comarcal a l’Assemblea General de l’Associació per al Desenvolupament Rural de la Ribera d’Ebre.
17. Nomenament de representants del Consell Comarcal a SAGESSA.
18. Nomenament dels membres de la Ponència Comarcal d’Avaluació Ambiental.
19. Aprovació dels Comptes Generals Comarcals corresponents a l’exercici de 2002.
20. Aprovació de la primera i única certificació de l’actuació “Adquisició d’equipament per al serveis municipals de manteniment de clavegueram”.
21. Aprovació del conveni de col·laboració entre el Departament de Justícia i Interior i el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre en relació amb la informació i suport de la Llei de mediació familiar.
22. Aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre i l’Ajuntament de Mequinensa, pel qual s’estableixen les bases i principis de col·laboració en suport, gestió i promoció de la nova destinació turística Ilercavonia.
23. Declaració de bé cultural d’interès local de diversos edificis situats a la zona de l’estació de RENFE al terme municipal de Móra la Nova.
24. Fixació dels barems aplicables a la concessió d’ajuts directes en matèria de transport a les famílies de l’alumnat amb dret de desplaçament gratuït, en el curs 2003/2004.
25. Ratificació de Decrets de Presidència.
26. Control i fiscalització de la resta d’òrgans de Govern, I: Decrets de Presidència i Resolucions de Gerència.
27. Control i fiscalització de la resta d’òrgans de Govern, II: Informacions de Presidència.

Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre | Plaça Sant Roc, 2 | 43740 Móra d'Ebre | 977401851 | consell@riberaebre.org
Amb el suport de: