Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

Logo del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
Canal de Youtube del Consell Comarcal

Què és?

Els consells comarcals a Catalunya són l’òrgan de govern i d’administració de la comarca i van ser creats l’any 1987, amb la Llei de Consells Comarcals, posteriorment modificada l’any 2003  amb el Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprovà el text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya.

La seva organització, com en tots els ens locals de Catalunya, es configura amb un òrgan col·legiat, el ple, i un òrgan unipersonal, el President. El ple del consell comarcal està format, tal com correspon a un ens de segon grau, per regidors dels ajuntaments que la componen. La designació dels consellers comarcals es fa per un sistema basat en la Llei o Regla D’Hondt aplicant un fórmula mixta tenint en compte tant els vots obtinguts per cada candidatura com el nombre de regidors. El ple del Consell escull el President, el qual té les atribucions representatives inherents al càrrec i les de supervisió de l’administració, dels serveis i del personal.

Els consells compten amb el gerent, una figura integrada en la cúpula del govern. Es tracta d’un professional que té plena dedicació a l’execució de les tasques del govern i l’administració comarcals.

 

Programa d’Assistència i Gestió de serveis del Conveni Marc amb els Consells Comarcals

Import concedit : 409.768,00 €

suport_subv_v_col

 

El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre gestiona diversos serveis que repercuteixen positivament en la vida diària dels ciutadans de la comarca, ja sigui mitjançant una ajuda econòmica o bé prestant un servei.

 

 

Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre | Plaça Sant Roc, 2 | 43740 Móra d'Ebre | 977401851 | consell@riberaebre.org
Amb el suport de: