Navegació en llaüt

Navegació fluvial entre Ascó i Miravet. Llaüt Lo Roget

Oficina Municipal de Turisme d'Ascó.
Tel. 977 406 583
http://www.asco.cat
turisme@asco.cat