Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

Logo del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
Canal de Youtube del Consell Comarcal

Principals acords adoptats en la reunió del Ple del Consell Comarcal de 25 de maig de 2005

25 abril 2005 · Noticies

1. S’ha donat lectura i s’ha aprovat l’acta de la sessió núm. 4/2005, de 25/4/2005.
2. S’ha aprovat, per 10 vots a favor (ERC-AM i PM) i 9 en contra (CiU), el nomenament del senyor Antoni Borrell Vives (ERC-AM) com a representant del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre al Consell Assessor de l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (Idece), i el senyor Bernat Pellisa (ERC-AM) com a suplent del primer.
3. S’ha aprovat l’ampliació de l’oferta pública d’ocupació per al 2005, consistent en l’oferta pública d’ocupació d’una plaça de tècnic mitjà de Joventut, de categoria B, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, i d’una plaça de treballador/ora social, de categoria B, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure.
4. S’han aprovat les Bases reguladores de la concessió durant el 2005, de subvencions públiques per al reequilibri territorial comarcal als ajuntaments de la comarca que no poden ser beneficiaris de les subvencions estatals amb destinació a dotacions i inversions en infraestructures locals.
5. S’ha aprovat un conveni entre el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre i l’Oficina Provincial de la Creu Roja Espanyola a Tarragona en relació amb el servei de teleassistència domiciliària. Mitjançant aquest acord, es dotarà d’aquest servei a les persones de la comarca que pateixin alguna discapacitat o malaltia, i que les seus circumstàncies socials i familiars aconsellin de dotar-les d’aquest mecanisme d’avís en cas d’emergència.
6. S’ha aprovat una declaració per a la restitució de la memòria històrica i la commemoració del 60è aniversari de l’alliberament del camps d’extermini nazis. Aquesta declaració s’efectua coincidint amb el 60è aniversari de l’alliberament del camp d’extermini nazi de Mauthausen, on van ser internats i exterminats milers de ciutadans espanyols republicans entre 1940 i 1945. L’acord compromet al Consell Comarcal a impulsar l’organització d’actes homenatge a les víctimes. En el decurs d’aquest punt s’han llegit els noms dels ciutadans riberencs morts als camps d’extermini, concretament dels municipis d’Ascó, Benissanet, Flix, Ginestar, Miravet, la Palma d’Ebre, Tivissa i la Torre de l’Espanyol.
7. S’ha rebutjat, per 10 vots en contra (ERC-AM i PM) i 9 a favor (CiU), una moció presentada pel Grup comarcal de Convergència i Unió de suport a la instal·lació d’una central de cicle combinat al terme municipal de Riba-roja d’Ebre.
8. S’ha aprovat una moció sobre la seguretat ciutadana als municipis rurals, en què se sol·licita a la Subdelegació del Govern a Tarragona que es cobreixin les places vacants dels cossos i forces de seguretat de l’Estat en l’àmbit rural fins que no es produeixi el desplegament dels Mossos d’Esquadra. A la Delegació del Govern de la Generalitat a les Terres de l’Ebre, que s’avanci en el desplegament dels Mossos d’Esquadra en l’àmbit rural. A les dos institucions esmentades, que estableixin mesures de coordinació dels cossos policíacs que actuen al territori i que es destinin recursos econòmics als municipis rurals que no són cap de partit judicial perquè puguin dur a terme de la manera més eficaç possible les tasques pròpies dels jutjats de pau.
9. S’han ratificació els decrets de Presidència emesos per motius d’urgència 37, 39, 40 i 41 de 2005.
10. En l’apartat de control i fiscalització de la resta d’òrgans de Govern, s’ha donat compte als senyors consellers dels decrets de Presidència del 31 al 40 de 2005, de les resolucions de Gerència de la 40 a la 50 de 2005, i de l’acta de la sessió de la Comissió de Govern comarcal 4/2005.
11. En el punt de control i fiscalització de la resta d’òrgans de Govern, el president comarcal ha facilitat un seguit d’informacions a la resta de consellers i s’ha obert un torn de precs i preguntes.

Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre | Plaça Sant Roc, 2 | 43740 Móra d'Ebre | 977401851 | consell@riberaebre.org
Amb el suport de: