Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

Logo del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
Canal de Youtube del Consell Comarcal

El Consell Comarcal dóna bestretes als ajuntaments que col·laboren amb comunitats de regants

8 abril 2005 · Noticies

El Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre ha aprovat unes bases que regiran la concessió de bestretes als ajuntaments de la comarca destinades al finançament d’actuacions adreçades al desenvolupament rural dels municipis mitjançant el foment de les obres de millora i implantació de nous recs. Els beneficiaris de les bestretes i acomptes regulats per aquestes bases són els ajuntaments de la comarca que hagin efectuat una aportació econòmica per donar suport a la millora i ampliacions de les zones i infraestructures de rec, mitantçant un conveni de col·laboració signat amb la comunitat de regants respectiva. No podran efectuar sol·licituds els ajuntaments que hagin obtingut l’esmentat ajut en exercicis anteriors.

La dotació econòmica màxima prevista per a la concessió de les bestretes i acomptes esmentats és de 30.000 euros. L’import màxim de les bestretes o acomptes que poden sol·licitar els ajuntaments de la comarca serà l’equivalent al 60% de l’aportació econòmica que s’hagi efectuat a la Comunitat de Regants. El termini màxim de devolució de la bestreta serà de quatre anys, comptadors a partir de la data en què es produeixi el pagament efectiu de la bestreta.

Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre | Plaça Sant Roc, 2 | 43740 Móra d'Ebre | 977401851 | consell@riberaebre.org
Amb el suport de: