Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

Logo del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
Canal de Youtube del Consell Comarcal

Conveni per establir el model de la gestió dels residus municipals a la Ribera, el Priorat i la Terra Alta

7 març 2005 · Noticies

El conveni definix el marc de cooperació entre l’Agència de Residus de Catalunya i el Consorci de Gestió de Residus de la Ribera d’Ebre, la Terra Alta i el Priorat per a la implantació del model de gestió de residus municipals establert al del Programa de gestió de residus
municipals de Catalunya (PROGREMIC), així com optimitzar i completar les instal·lacions existents i, concretament:

1. Fer un pla per establir el model de gestió adequat a les comarques de la Ribera d’Ebre, la Terra Alta i el Priorat, incloent les noves infraestructures necessàries per a donar compliment als objectius establerts al PROGREMIC.

2. Portar a terme un estudi de situació dels serveis de sanejament del Consorci, que inclogui la recollida de fracció orgànica dels residus municipals (FORM), la recollida de residus voluminosos, la recollida selectiva, la gestió de les deixalleries, i la correcta gestió de tots els residus recollits.

L’Agència de Residus de Catalunya es compromet a contractar la confecció del pla per establir el model de gestió, del projecte de clausura de l’abocador i de l’estudi de situació dels serveis de gestió de residus municipals, assumint el 100% de les despeses que comportin aquestes accions. Per la seua banda, el Consorci es compromet a subministrar la informació necessària per elaborar el Pla de gestió de residus.

Aquest conveni va entrar en vigor en la data de la seva signatura i finalitzarà el 31 de desembre de 2006. El pressupost màxim per a la realització del pla de gestió de residus és de 30.000 euros, i el pressupost màxim per a la realització de l’estudi de situació dels sistemes de gestió de residus municipals del Consorci és de 8.800 euros.

Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre | Plaça Sant Roc, 2 | 43740 Móra d'Ebre | 977401851 | consell@riberaebre.org
Amb el suport de: