Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

Logo del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
Canal de Youtube del Consell Comarcal

Principals acords de la reunió ordinària del Ple del Consell Comarcal del 10 de juny

29 juny 2004 · Noticies

El Ple Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre ha celebrat avui una sessió ordinària. Els acords han sigut els següents (si no es diu res, per unanimitat):

1. S’ha donat lectura i s’ha aprovat l’acta de la sessió núm. 5/2004, de 20/5/2004.
2. S’ha aprovat la modificació de la fixació de la periodicitat de les sessions plenàries. Fins ara només es podien conocar sessions plenàries odinàries els primers quinze dies del mes. D’ara endavant el president podrà convocar sessions ordinàries cada mes qualsevol dia hàbil.
3. S’ha aprovat l’addenda al conveni únic entre la Diputació de Tarragona i el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre signat el 30 de juliol de 1998, mitjançant la qual la institució provincial incrementa la seua aportació al Consell Comarcal en 60.000 euros per a l’any en curs per al foment d’obres i serveis locals.
4. S’ha aprovat el conveni de creació de l’arxiu comarcal de la Ribera d’Ebre entre el Departament de Cultura, l’Ajuntament de Móra d’Ebre i el Consell Comarcal. Aquest conveni determina que el Consell Comarcal proporcionarà un administratiu a l’arxiu i tindrà cura de determinats serveis de l’equipament.
5. S’ha aprovat la moció d’adhesió a la campanya del Consell Català de l’Esport en el marc de la iniciativa del Parlament Europeu de declarar l’any 2004, Any Europeu de l’Educació per mitjà de l’Esport.
6. La moció de suport d’una gestió sostenible dels residus municipals de les comarques del Priorat, la Terra Alta i la Ribera d’Ebre ha sigut retirada de l’ordre del dia a petició del president.
7. S’han ratificat els decrets de Presidència del 37 al 40/2004.
8. Control i fiscalització de la resta d’òrgans de Govern, I: s’ha donat compte de decrets de Presidència i de resolucions de Gerència.
9. Finalment, el president ha elevat diferents informes als consellers, entre els quals cal destacar els acords adoptats per la reunió de la Junta de Govern per al Consorci per a la Gestió dels Residus Municipals de la Ribera d’Ebre, el Priorat i la Terra Alta d’avui al matí, i s’ha establert un torn de precs i preguntes.

Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre | Plaça Sant Roc, 2 | 43740 Móra d'Ebre | 977401851 | consell@riberaebre.org
Amb el suport de: