Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

Logo del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre
Canal de Youtube del Consell Comarcal

Principals acords de la sessió ordinària del Ple del Consell Comarcal del 15 d’abril de 2004

16 abril 2004 · Noticies

El Ple del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre es va reunir en sessio ordinària el dijous 15/4/2004, a les 19:00 hores. Els acords adoptats van sr els següents (si no es diu res, per unanimitat):

1. Es va donar lectura i es va aprovar l’acta de la sessió 3/2004, de 18/3/2004.

2. Es va aprovar el conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre i el Palau Robert de Barcelona per al manteniment de les rutes del Palau Robert-Centre d’Informació de Catalunya. Mitjançant aquest conveni, el Consell Comnarcal es compromet a facilitar informació per al manteniment d’aquestes rutes i el Palau Robert a fer-ne difusió a través d’Internet i altres mitjans.

3. Es van aprovar els convenis de col·laboració interadministrativa entre el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre i els ajuntaments de Móra d’Ebre, Móra la Nova, Riba-roja, Tivissa i Vinebre per a la senyalització turística del medi rural. En concret, es va aprovar el conveni amb l’Ajuntament de Tivissa per a l’execució del projecte de senyalització turística del camí dels Arriers, pressupostat en 6.611 euros, i els convenis amb els ajuntaments respectius per a l’execució dels projectes de senyalització turística dels camins de Santa Magdalena de Mucoró (Móra d’Ebre), de Sebes (Flix), del Mirador (Riba-roja d’Ebre), de la Barca, de Sirga i del mas de la Coixa (Móra la Nova), i dels camins de Vinebre, pressupostats en 13.522 euros.

4. Es va aprovar l’oferta pública d’ocupació del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre per a l’any 2004. De personal de servei del Consell Comarcal, incloent-hi totes les vacants dotades per a aquest any. En personal funcionari, l’oferta pública inclou les places d’un administratiu adjunt a Secretaria, 2 administratius adjunts a Intervenció i un auxiliar administratiu. Quant a personal laboral fix, les places d’un arquitecte i de dos tècnics de serveis socials.

5. Es va aprovar una moció de declaració institucional sobre la celebració dels 25 anys d’ajuntaments democràtics , en què el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre constata, entre d’altres consideracions, que el municipalisme democràtic ha sigut una bona aïna perquè la ciutadania pugui assolir millors garanties de participació i de qualitat de vida.

6. Es va aprovar amb 10 vots a favor (PM i ERC-AM) i 9 en contra (CiU) la modificació de les retribucions per especial dedicació. En contret, la modificació consisteix a assignar una dedicació de mitja jornada, respectivament, al vicepresident tercer i al conseller encarregat de l’Àrea d’Agricultura, Ramaderia i Medi Natural, amb una retribució de 15.000 euros anuals.

7. Es va incloure, per raons d’urgència, un nou punt a tractar en el ple que no estava inclòs en la convocatòria de la sessió, sobre l’adhesió del Consell Comarcal al conveni marc per a l’adhesió dels ens locals entre l’Agència de Residus de Catalunya i Ecovidrio pel qual s’estableixen el sistema integrat de gestió d’envasos i residus d’envasos de vidre, que va ser aprovat.

8. En l’apartat de control i fiscalització de la resta d’òrgans de Govern es van ratificar els decrets de Presidència, del 19 al 23 de 2004; les resolucions de Gerència, de 29 a 36 de 2004, i l’acte de la sessió de la Comissió de Govern Comarcal 3/2004.

9. En el punt d’informacions de Presidència es va donar compte als consellers de la propera convocatòria l Consell d’Alcaldes, de la recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus sòlids urbans, de la dotació de serveis als immigrants i del servei de la banda ampla. En l’apartat de precs i preguntes es van tractar qüestions relacionades amb les despeses protocolàries, l’Institut Ramon Muntaner, les subvencions a activitats, la recollida selectiva dels residus, la industrialització i l’abocador comarcal, entre d’altres.

Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre | Plaça Sant Roc, 2 | 43740 Móra d'Ebre | 977401851 | consell@riberaebre.org
Amb el suport de: