Què és l’Oficina Comarcal de Suport a l’Administració Electrònica?

L’Oficina Comarcal de Suport a l’Administració Electrònica és un servei adreçat als ajuntaments de la comarca que pretén donar-los suport tècnic, assessorament i acompanyament en el seu procés de modernització mitjançant la implantació de l’administració electrònica.

On som?

Per posar-vos en contacte amb nosaltres, us podeu adreçar a:

Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre

Pl. Sant Roc, 2

Móra d'Ebre

977 40 18 51 (matins de 8 a 15 h)

serveisinformatics@riberaebre.org · informatica@riberaebre.org · programacio@riberaebre.org

Quins serveis oferim?

Servei d’assessorament en administració electrònica

Oferim assessorament i acompanyament continuat durant el procés d’implantació dels serveis d’administració electrònica i de seguretat del Consorci AOC, CATCERT – Agència Catalana de Certificació i CESICAT.

El catàleg dels serveis és pot consultar en l’apartat de Serveis del web del Consorci AOC. Els principals serveis són:

 •  eTRAM: Mòdul de gestió municipal de sol·licituds i tràmits per Internet
 • Via Oberta: Compartició de dades entre administracions.
 • EACAT: Tramitació inter-administrativa entre les administracions públiques catalanes
 • PCSP: Plataforma de Serveis de Contractació Pública (inclou perfil de contractant)
 • e-FACT: Factura electrònica
 • e-NOTUM: Notificacions electròniques
 • ERES: Registre d’Entrada i Sortida
 • Cercador: Cercador de les administracions públiques
 • IDEC Local: Plataforma de gestió de cartografia digital per al món local (carrerers, etc.)
 • Entitat de Registre idCAT: Certificats digitals per als ciutadans.
 • Serveis de Seguretat CESICAT: Seguretat en la informació.
 • e-TAULER: Tauler d’anuncis i edictes

 Servei de formació i divulgació de l’administració electrònica

Realitzem tasques de promoció, divulgació i formació dels serveis d’administració electrònica i de seguretat del Consorci AOC, CATCERT – Agència Catalana de Certificació i CESICAT:

Servei de certificació digital

Som una entitat de registre que col·labora amb l'Agència Catalana de Certificació - CATCert, en la prestació de serveis de certificació a les administracions públiques catalanes.

Les entitats de registre passen a formar part de la jerarquia d'entitats de certificació de les entitats públiques de Catalunya i es regeixen per la regulació dels serveis de certificació feta per CATCert així com tots els procediments operatius, de seguretat i d'arxiu. Aquest servei va dirigit a les administracions públiques catalanes, així com a d'altres entitats públiques que desitgin certificar al seu personal directament o bé col·laborar en l'emissió de certificats.