Dades corresponents al mes: any:

 

Municipi
Rebuig
Orgànica
Vidre
P/C
Envasos
    Kg/h/d        

T O T A L
0
0
0
0
0
 
* Les dades referents a Vidre, Paper-cartro i envasos són proporcionals al nombre d´habitants per no dispossar de sistema de pesatge.