Dades corresponents al mes: any:

 

Comarca
Rebuig
Orgànica
Vidre
P/C
Envasos
Terra Alta
306.293
142.839
49.921
50.141
46.095
Ribera d'Ebre
285.531
92.138
40.970
41.152
37.829
Priorat
252.287
89.941
38.099
38.276
35.180

T O T A L
844.111
324.918
128.990
129.569
119.104
 
* Les dades referents a Vidre, Paper-cartro i envasos són proporcionals al nombre d´habitants per no dispossar de sistema de pesatge.