Dades corresponents al mes: any:

 

Comarca
Rebuig
Orgànica
Vidre
P/C
Envasos

T O T A L
0
0
0
0
0
 
* Les dades referents a Vidre, Paper-cartro i envasos són proporcionals al nombre d´habitants per no dispossar de sistema de pesatge.